You are here: Home > Bez kategorii > Xiapex – leka na chorobę Dupuytrena

Xiapex – leka na chorobę Dupuytrena

Choroba Dupuytrena jest schorzeniem o podłożu genetycznym – polega na przebudowie oraz nadmiernym grubieniu tkanki podskórnej dłoni zwanej powięzią. Zmiany takie jak: guzki, zaciągnięcia skóry, zgrubienia, pasma pogrubiałej tkanki – umiejscawiają się na dłoni i rozciągać się mogą na palce.

Efektem choroby jest stopniowe przykurczanie palców w stawach ręki. Przypadłość może pojawić się także na rozcięgnie podeszwowym jak i męskich narządach rozrodczych (świadczy to o bardziej agresywnym przebiegu choroby).

Choroba najczęściej dotyka mężczyzn powyżej 40 – go roku życia. Często dotyczy obydwu rąk równocześnie, z tym tylko, że różny jest stopień jej zaawansowania. Przypadłość rozpoczyna się na wysokości palca małego oraz czwartego. Przebieg schorzenia jest stopniowy i powolny – trudny do przewidzenia, niepodlegający poprawie na skutek rehabilitacji, czy jakichkolwiek środków farmakologicznych.

Ważne! Jak dotąd nie stwierdzono, jakoby rozwój choroby był związany z jakąś ekspozycją zawodową i czynnościami dnia codziennego.

Diagnozę lekarz stawia po badaniu klinicznym – nie ma jednoznacznych testów medycznych z krwi, które potwierdzałyby chorobę Dupuytrena. Wskazaniem do leczenia jest wystąpienie przykurczu palców, który wpływa na ograniczenie sprawności kończyny.

W przypadku niewielkich przykurczów (niedających upośledzenia funkcji kończyn) zaleca się jedynie obserwację pacjenta. W przypadkach bardziej zaawansowanych wykonuje się zabieg chirurgiczny, polegający na usunięciu patologicznej tkanki. Pomimo tego, że zabieg jest w miarę prosty – leczenie za pomocą skalpela wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań, takich jak: przecięcie nerwów, zakażenie, problemy z prawidłowym zrostem skóry.

Do tej pory leczenie chirurgiczne było jedynym sposobem na walkę z tą chorobą. Obecnie pojawiła się alternatywa chirurgicznego leczenia – lek Xiapex. Jest to farmakologiczna metoda terapii, polegająca na podaniu enzymu rozpuszczającego pasma łącznotkankowe powodujące przykurcz.

W 2013 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała Xiapex, uznając go tym samym za pierwszą niechirurgiczną metodę leczenia choroby Dupuytrena. O leczeniu Xiapexem przeczytasz tutaj: tourmedica.pl/blog/przykurcz-dupuytrena-lek-xiapex/

Lek Xiapex jest kolagenezą – enzymem wytwarzanym przez bakterie Clostridium histolyticum. Działanie owych bakterii polega na procesie roztapiania kolagenu, który uległ nieprawidłowej syntezie – w następstwie wywołując przykurcz Dupuytrena.

Terapia polega na podawaniu pacjentom leku w postaci zastrzyków do przykurczonych stawów (bezpośrednio do chorej tkanki) – następuje rozpuszczenie odcinkowe pasm łącznotkankowych. Następnie po 24 godzinach poprzez wykonywaną przez lekarza manipulację można uzyskać wyprost palców.

Podanie preparatu nie wymaga zastosowania znieczulenia splotu ramiennego, a jedynie znieczulenia miejscowego skóry.

Ważne! Xiapex musi być podany pod kontrolą usg, przez osobę kompetentną, wyszkoloną w chirurgii ręki i leczeniu preparatem Xiapex.

Dzięki przeprowadzonym badaniom klinicznym ustalono, że średnia ilość iniekcji, jaka jest potrzebna, aby uzyskać zadawalające rezultaty to dwa wstrzyknięcia.

Ważne! Powrót do pełnego wyprostu przykurczonych palców jest już możliwy po okresie 30 dni.

Terapia z zastosowaniem środka Xiapex w znaczącym stopniu zmniejsza kąt przykurczu – zarówno w stawach międzypaliczkowych bliższych, jak i śródręcznopaliczkowych. Ponadto korzyścią tej metody jest uniknięcie blizny pooperacyjnej po stronie dłoniowej, krótszy okres hospitalizacji, rekonwalescencji, jak i krótszy okres powrotu do zdrowia. Zazwyczaj nie jest wymagany program rehabilitacji po terapii lekiem Xiapex.

Możliwe powikłania po iniekcji leku, to przede wszystkim możliwość uszkodzenia sąsiednich struktur po przypadkowym wprowadzeniu toksyny poza bliznę przykurczającą.

Ważne! Leczenie poprawia stan kliniczny nie tylko chorych z lekkim, ale również zaawansowanym stopniem przykurczu.

Niestety nie wszystkie postacie choroby Dupuytrena nadają się na leczenie farmakologiczne Xiapexem.

Źródła: medtube.pl, medyczneinnowacje.pl

Comments are closed.